História penziónu

Staviteľ a pôvodný majiteľ mlyna Alfons Semmelrock sa narodil 18. septembra 1892 v rakúskej obci Gerhaus, s farským a poštovým úradom v Rohrau. V roku 1908 prichádza na územie Slovenska a od r. 1914 sa stáva biskupským mlynárom vo Sv. Kríži nad Hronom u biskupa Mons. Mariána Blahu. 25. júna 1939 sa sobáši s Máriou Uhreckou, s ktorou majú jedinú dcéru Alžbetu. Vo Sv. Kríži stavia dvojbytový dom s predajňou a 1. júna 1939 kupuje starý mlyn v Novej Bani, na ktorého základoch postaví nový mlyn tiež s dvoma bytmi a vedľajším malým domčekom. Mlyn funguje na vodný a elektrický pohon s mlynskými stolicami na všetky druhy múky.

Počas SNP musí majiteľ aj s rodinou zo Sv. Kríža nad Hronom ujsť a zároveň prichádza o všetok svoj hnuteľný majetok, napr. o osobné auto Tatra série 57 a zariadenie domu vo Sv. Kríži. Po II. svetovej vojne je štátom zhabaný aj všetok nehnuteľný majetok, domy a mlyn. Alfons Semmelrock môže ešte bývať v jednom byte mlyna v Novej Bani, ale vstup do mlyna má zakázaný. Do svojej smrti sa živý stolárčinou. Pod správou štátu funguje mlyn ako múčny mlyn ešte do 60-tych rokov 20. storočia. Potom je prestavaný na výrobňu a miešanie kŕmnych zmesí. Mlynská technológia (pardubická turbína, valcové stolice a pod.) sú z mlyna odstránené a nahradené novou technológiou.

Po r. 1989 sa reštitúciou majetok vracia dedičom pôvodného majiteľa. Mlyn slúži ešte ako miešareň a sklad krmív. Potom je asi 2 roky opustený a nepoužívaný. V r. 2007 sa začína s jeho prestavbou na penzión. Svojpomocné práce trvajú presne 3 roky. Oficiálne sa začína jeho nové využitie 1. marca 2010, ako penziónu pre ubytovanie, semináre a rôzne spoločenské akcie. Dvor a pôvodná terasovitá záhrada slúžia hosťom penziónu ako terasa a parkovisko.