S radosťou Vám oznamujeme nadviazanie spolupráce s Novobanským banníckym spolkom..

Spoluprácu s týmto penziónom za výhodných podmienok pre našu organizáciu vyjednal p. predseda Zoltán Vén s vedúcou zariadenia. (Za čo mu patrí vďaka!) V tomto penzióne bude mať náš spolok vyhradené miesto pre vlastnú prezentáciu, kde bude o.i. umiestnená zástava Novobanského baníckeho spolku, zástava Združenia banských miest a obcí Slovenska, banícke insígnie nášho baníckeho spolku atď.

K samotnej prezentácii baníckeho spolku:
Vyzývame jednotlivých členov spolku k spolupráci. Ak máte doma nejaké rekvizity podporujúce/zobrazujúce činnosť baníkov z minulosti (kahance, kladivká, atď.), prineste ich do penziónu, kde budú pripojené k ostatným rekvizitám nášho baníckeho spolku.
Srdečne ďakujeme!!!