Rodina Kalmanová – úžasní ľudia so zlatom v hrdle…malo to byť len pre nás, ale nedá sa mi nepodeliť sa s Vami o týchto vzácnych ľudí :-) aj slzička vybehla…

http://